PDA / J14_PLOTS

J14 Shower and Cluster Plots on SNMv3

-------------------------------------------

Ls: Center of Solar Longitude range

E0: All accuracy

L3: dLs = +/- 1.5 degree

L1: dLs = */- 0.5 degree

J14S: J14 Shower

J14C: J14 Shower and Cluster

J5: J5 Shower

MDC : IAU MDC 2021/1/1

------------------------------

Ls E0 L3 E1 L3 E1 L1 E1 L1 J14 S E1 L1 J14 C E1 L1 J5 E1 L1 MDC
L000 E0L3_000 E1L3_000 E1L1_000 J14S_000 J14C_000 J5_000 MDC_000
L001 E0L3_001 E1L3_001 E1L1_001 J14S_001 J14C_001 J5_001 MDC_001
L002 E0L3_002 E1L3_002 E1L1_002 J14S_002 J14C_002 J5_002 MDC_002
L003 E0L3_003 E1L3_003 E1L1_003 J14S_003 J14C_003 J5_003 MDC_003
L004 E0L3_004 E1L3_004 E1L1_004 J14S_004 J14C_004 J5_004 MDC_004
L005 E0L3_005 E1L3_005 E1L1_005 J14S_005 J14C_005 J5_005 MDC_005
L006 E0L3_006 E1L3_006 E1L1_006 J14S_006 J14C_006 J5_006 MDC_006
L007 E0L3_007 E1L3_007 E1L1_007 J14S_007 J14C_007 J5_007 MDC_007
L008 E0L3_008 E1L3_008 E1L1_008 J14S_008 J14C_008 J5_008 MDC_008
L009 E0L3_009 E1L3_009 E1L1_009 J14S_009 J14C_009 J5_009 MDC_009
L010 E0L3_010 E1L3_010 E1L1_010 J14S_010 J14C_010 J5_010 MDC_010
L011 E0L3_011 E1L3_011 E1L1_011 J14S_011 J14C_011 J5_011 MDC_011
L012 E0L3_012 E1L3_012 E1L1_012 J14S_012 J14C_012 J5_012 MDC_012
L013 E0L3_013 E1L3_013 E1L1_013 J14S_013 J14C_013 J5_013 MDC_013
L014 E0L3_014 E1L3_014 E1L1_014 J14S_014 J14C_014 J5_014 MDC_014
L015 E0L3_015 E1L3_015 E1L1_015 J14S_015 J14C_015 J5_015 MDC_015
L016 E0L3_016 E1L3_016 E1L1_016 J14S_016 J14C_016 J5_016 MDC_016
L017 E0L3_017 E1L3_017 E1L1_017 J14S_017 J14C_017 J5_017 MDC_017
L018 E0L3_018 E1L3_018 E1L1_018 J14S_018 J14C_018 J5_018 MDC_018
L019 E0L3_019 E1L3_019 E1L1_019 J14S_019 J14C_019 J5_019 MDC_019
L020 E0L3_020 E1L3_020 E1L1_020 J14S_020 J14C_020 J5_020 MDC_020
L021 E0L3_021 E1L3_021 E1L1_021 J14S_021 J14C_021 J5_021 MDC_021
L022 E0L3_022 E1L3_022 E1L1_022 J14S_022 J14C_022 J5_022 MDC_022
L023 E0L3_023 E1L3_023 E1L1_023 J14S_023 J14C_023 J5_023 MDC_023
L024 E0L3_024 E1L3_024 E1L1_024 J14S_024 J14C_024 J5_024 MDC_024
L025 E0L3_025 E1L3_025 E1L1_025 J14S_025 J14C_025 J5_025 MDC_025
L026 E0L3_026 E1L3_026 E1L1_026 J14S_026 J14C_026 J5_026 MDC_026
L027 E0L3_027 E1L3_027 E1L1_027 J14S_027 J14C_027 J5_027 MDC_027
L028 E0L3_028 E1L3_028 E1L1_028 J14S_028 J14C_028 J5_028 MDC_028
L029 E0L3_029 E1L3_029 E1L1_029 J14S_029 J14C_029 J5_029 MDC_029
L030 E0L3_030 E1L3_030 E1L1_030 J14S_030 J14C_030 J5_030 MDC_030
L031 E0L3_031 E1L3_031 E1L1_031 J14S_031 J14C_031 J5_031 MDC_031
L032 E0L3_032 E1L3_032 E1L1_032 J14S_032 J14C_032 J5_032 MDC_032
L033 E0L3_033 E1L3_033 E1L1_033 J14S_033 J14C_033 J5_033 MDC_033
L034 E0L3_034 E1L3_034 E1L1_034 J14S_034 J14C_034 J5_034 MDC_034
L035 E0L3_035 E1L3_035 E1L1_035 J14S_035 J14C_035 J5_035 MDC_035
L036 E0L3_036 E1L3_036 E1L1_036 J14S_036 J14C_036 J5_036 MDC_036
L037 E0L3_037 E1L3_037 E1L1_037 J14S_037 J14C_037 J5_037 MDC_037
L038 E0L3_038 E1L3_038 E1L1_038 J14S_038 J14C_038 J5_038 MDC_038
L039 E0L3_039 E1L3_039 E1L1_039 J14S_039 J14C_039 J5_039 MDC_039
L040 E0L3_040 E1L3_040 E1L1_040 J14S_040 J14C_040 J5_040 MDC_040
L041 E0L3_041 E1L3_041 E1L1_041 J14S_041 J14C_041 J5_041 MDC_041
L042 E0L3_042 E1L3_042 E1L1_042 J14S_042 J14C_042 J5_042 MDC_042
L043 E0L3_043 E1L3_043 E1L1_043 J14S_043 J14C_043 J5_043 MDC_043
L044 E0L3_044 E1L3_044 E1L1_044 J14S_044 J14C_044 J5_044 MDC_044
L045 E0L3_045 E1L3_045 E1L1_045 J14S_045 J14C_045 J5_045 MDC_045
L046 E0L3_046 E1L3_046 E1L1_046 J14S_046 J14C_046 J5_046 MDC_046
L047 E0L3_047 E1L3_047 E1L1_047 J14S_047 J14C_047 J5_047 MDC_047
L048 E0L3_048 E1L3_048 E1L1_048 J14S_048 J14C_048 J5_048 MDC_048
L049 E0L3_049 E1L3_049 E1L1_049 J14S_049 J14C_049 J5_049 MDC_049
L050 E0L3_050 E1L3_050 E1L1_050 J14S_050 J14C_050 J5_050 MDC_050
L051 E0L3_051 E1L3_051 E1L1_051 J14S_051 J14C_051 J5_051 MDC_051
L052 E0L3_052 E1L3_052 E1L1_052 J14S_052 J14C_052 J5_052 MDC_052
L053 E0L3_053 E1L3_053 E1L1_053 J14S_053 J14C_053 J5_053 MDC_053
L054 E0L3_054 E1L3_054 E1L1_054 J14S_054 J14C_054 J5_054 MDC_054
L055 E0L3_055 E1L3_055 E1L1_055 J14S_055 J14C_055 J5_055 MDC_055
L056 E0L3_056 E1L3_056 E1L1_056 J14S_056 J14C_056 J5_056 MDC_056
L057 E0L3_057 E1L3_057 E1L1_057 J14S_057 J14C_057 J5_057 MDC_057
L058 E0L3_058 E1L3_058 E1L1_058 J14S_058 J14C_058 J5_058 MDC_058
L059 E0L3_059 E1L3_059 E1L1_059 J14S_059 J14C_059 J5_059 MDC_059
L060 E0L3_060 E1L3_060 E1L1_060 J14S_060 J14C_060 J5_060 MDC_060
L061 E0L3_061 E1L3_061 E1L1_061 J14S_061 J14C_061 J5_061 MDC_061
L062 E0L3_062 E1L3_062 E1L1_062 J14S_062 J14C_062 J5_062 MDC_062
L063 E0L3_063 E1L3_063 E1L1_063 J14S_063 J14C_063 J5_063 MDC_063
L064 E0L3_064 E1L3_064 E1L1_064 J14S_064 J14C_064 J5_064 MDC_064
L065 E0L3_065 E1L3_065 E1L1_065 J14S_065 J14C_065 J5_065 MDC_065
L066 E0L3_066 E1L3_066 E1L1_066 J14S_066 J14C_066 J5_066 MDC_066
L067 E0L3_067 E1L3_067 E1L1_067 J14S_067 J14C_067 J5_067 MDC_067
L068 E0L3_068 E1L3_068 E1L1_068 J14S_068 J14C_068 J5_068 MDC_068
L069 E0L3_069 E1L3_069 E1L1_069 J14S_069 J14C_069 J5_069 MDC_069
L070 E0L3_070 E1L3_070 E1L1_070 J14S_070 J14C_070 J5_070 MDC_070
L071 E0L3_071 E1L3_071 E1L1_071 J14S_071 J14C_071 J5_071 MDC_071
L072 E0L3_072 E1L3_072 E1L1_072 J14S_072 J14C_072 J5_072 MDC_072
L073 E0L3_073 E1L3_073 E1L1_073 J14S_073 J14C_073 J5_073 MDC_073
L074 E0L3_074 E1L3_074 E1L1_074 J14S_074 J14C_074 J5_074 MDC_074
L075 E0L3_075 E1L3_075 E1L1_075 J14S_075 J14C_075 J5_075 MDC_075
L076 E0L3_076 E1L3_076 E1L1_076 J14S_076 J14C_076 J5_076 MDC_076
L077 E0L3_077 E1L3_077 E1L1_077 J14S_077 J14C_077 J5_077 MDC_077
L078 E0L3_078 E1L3_078 E1L1_078 J14S_078 J14C_078 J5_078 MDC_078
L079 E0L3_079 E1L3_079 E1L1_079 J14S_079 J14C_079 J5_079 MDC_079
L080 E0L3_080 E1L3_080 E1L1_080 J14S_080 J14C_080 J5_080 MDC_080
L081 E0L3_081 E1L3_081 E1L1_081 J14S_081 J14C_081 J5_081 MDC_081
L082 E0L3_082 E1L3_082 E1L1_082 J14S_082 J14C_082 J5_082 MDC_082
L083 E0L3_083 E1L3_083 E1L1_083 J14S_083 J14C_083 J5_083 MDC_083
L084 E0L3_084 E1L3_084 E1L1_084 J14S_084 J14C_084 J5_084 MDC_084
L085 E0L3_085 E1L3_085 E1L1_085 J14S_085 J14C_085 J5_085 MDC_085
L086 E0L3_086 E1L3_086 E1L1_086 J14S_086 J14C_086 J5_086 MDC_086
L087 E0L3_087 E1L3_087 E1L1_087 J14S_087 J14C_087 J5_087 MDC_087
L088 E0L3_088 E1L3_088 E1L1_088 J14S_088 J14C_088 J5_088 MDC_088
L089 E0L3_089 E1L3_089 E1L1_089 J14S_089 J14C_089 J5_089 MDC_089
L090 E0L3_090 E1L3_090 E1L1_090 J14S_090 J14C_090 J5_090 MDC_090
L091 E0L3_091 E1L3_091 E1L1_091 J14S_091 J14C_091 J5_091 MDC_091
L092 E0L3_092 E1L3_092 E1L1_092 J14S_092 J14C_092 J5_092 MDC_092
L093 E0L3_093 E1L3_093 E1L1_093 J14S_093 J14C_093 J5_093 MDC_093
L094 E0L3_094 E1L3_094 E1L1_094 J14S_094 J14C_094 J5_094 MDC_094
L095 E0L3_095 E1L3_095 E1L1_095 J14S_095 J14C_095 J5_095 MDC_095
L096 E0L3_096 E1L3_096 E1L1_096 J14S_096 J14C_096 J5_096 MDC_096
L097 E0L3_097 E1L3_097 E1L1_097 J14S_097 J14C_097 J5_097 MDC_097
L098 E0L3_098 E1L3_098 E1L1_098 J14S_098 J14C_098 J5_098 MDC_098
L099 E0L3_099 E1L3_099 E1L1_099 J14S_099 J14C_099 J5_099 MDC_099
L100 E0L3_100 E1L3_100 E1L1_100 J14S_100 J14C_100 J5_100 MDC_100
L101 E0L3_101 E1L3_101 E1L1_101 J14S_101 J14C_101 J5_101 MDC_101
L102 E0L3_102 E1L3_102 E1L1_102 J14S_102 J14C_102 J5_102 MDC_102
L103 E0L3_103 E1L3_103 E1L1_103 J14S_103 J14C_103 J5_103 MDC_103
L104 E0L3_104 E1L3_104 E1L1_104 J14S_104 J14C_104 J5_104 MDC_104
L105 E0L3_105 E1L3_105 E1L1_105 J14S_105 J14C_105 J5_105 MDC_105
L106 E0L3_106 E1L3_106 E1L1_106 J14S_106 J14C_106 J5_106 MDC_106
L107 E0L3_107 E1L3_107 E1L1_107 J14S_107 J14C_107 J5_107 MDC_107
L108 E0L3_108 E1L3_108 E1L1_108 J14S_108 J14C_108 J5_108 MDC_108
L109 E0L3_109 E1L3_109 E1L1_109 J14S_109 J14C_109 J5_109 MDC_109
L110 E0L3_110 E1L3_110 E1L1_110 J14S_110 J14C_110 J5_110 MDC_110
L111 E0L3_111 E1L3_111 E1L1_111 J14S_111 J14C_111 J5_111 MDC_111
L112 E0L3_112 E1L3_112 E1L1_112 J14S_112 J14C_112 J5_112 MDC_112
L113 E0L3_113 E1L3_113 E1L1_113 J14S_113 J14C_113 J5_113 MDC_113
L114 E0L3_114 E1L3_114 E1L1_114 J14S_114 J14C_114 J5_114 MDC_114
L115 E0L3_115 E1L3_115 E1L1_115 J14S_115 J14C_115 J5_115 MDC_115
L116 E0L3_116 E1L3_116 E1L1_116 J14S_116 J14C_116 J5_116 MDC_116
L117 E0L3_117 E1L3_117 E1L1_117 J14S_117 J14C_117 J5_117 MDC_117
L118 E0L3_118 E1L3_118 E1L1_118 J14S_118 J14C_118 J5_118 MDC_118
L119 E0L3_119 E1L3_119 E1L1_119 J14S_119 J14C_119 J5_119 MDC_119
L120 E0L3_120 E1L3_120 E1L1_120 J14S_120 J14C_120 J5_120 MDC_120
L121 E0L3_121 E1L3_121 E1L1_121 J14S_121 J14C_121 J5_121 MDC_121
L122 E0L3_122 E1L3_122 E1L1_122 J14S_122 J14C_122 J5_122 MDC_122
L123 E0L3_123 E1L3_123 E1L1_123 J14S_123 J14C_123 J5_123 MDC_123
L124 E0L3_124 E1L3_124 E1L1_124 J14S_124 J14C_124 J5_124 MDC_124
L125 E0L3_125 E1L3_125 E1L1_125 J14S_125 J14C_125 J5_125 MDC_125
L126 E0L3_126 E1L3_126 E1L1_126 J14S_126 J14C_126 J5_126 MDC_126
L127 E0L3_127 E1L3_127 E1L1_127 J14S_127 J14C_127 J5_127 MDC_127
L128 E0L3_128 E1L3_128 E1L1_128 J14S_128 J14C_128 J5_128 MDC_128
L129 E0L3_129 E1L3_129 E1L1_129 J14S_129 J14C_129 J5_129 MDC_129
L130 E0L3_130 E1L3_130 E1L1_130 J14S_130 J14C_130 J5_130 MDC_130
L131 E0L3_131 E1L3_131 E1L1_131 J14S_131 J14C_131 J5_131 MDC_131
L132 E0L3_132 E1L3_132 E1L1_132 J14S_132 J14C_132 J5_132 MDC_132
L133 E0L3_133 E1L3_133 E1L1_133 J14S_133 J14C_133 J5_133 MDC_133
L134 E0L3_134 E1L3_134 E1L1_134 J14S_134 J14C_134 J5_134 MDC_134
L135 E0L3_135 E1L3_135 E1L1_135 J14S_135 J14C_135 J5_135 MDC_135
L136 E0L3_136 E1L3_136 E1L1_136 J14S_136 J14C_136 J5_136 MDC_136
L137 E0L3_137 E1L3_137 E1L1_137 J14S_137 J14C_137 J5_137 MDC_137
L138 E0L3_138 E1L3_138 E1L1_138 J14S_138 J14C_138 J5_138 MDC_138
L139 E0L3_139 E1L3_139 E1L1_139 J14S_139 J14C_139 J5_139 MDC_139
L140 E0L3_140 E1L3_140 E1L1_140 J14S_140 J14C_140 J5_140 MDC_140
L141 E0L3_141 E1L3_141 E1L1_141 J14S_141 J14C_141 J5_141 MDC_141
L142 E0L3_142 E1L3_142 E1L1_142 J14S_142 J14C_142 J5_142 MDC_142
L143 E0L3_143 E1L3_143 E1L1_143 J14S_143 J14C_143 J5_143 MDC_143
L144 E0L3_144 E1L3_144 E1L1_144 J14S_144 J14C_144 J5_144 MDC_144
L145 E0L3_145 E1L3_145 E1L1_145 J14S_145 J14C_145 J5_145 MDC_145
L146 E0L3_146 E1L3_146 E1L1_146 J14S_146 J14C_146 J5_146 MDC_146
L147 E0L3_147 E1L3_147 E1L1_147 J14S_147 J14C_147 J5_147 MDC_147
L148 E0L3_148 E1L3_148 E1L1_148 J14S_148 J14C_148 J5_148 MDC_148
L149 E0L3_149 E1L3_149 E1L1_149 J14S_149 J14C_149 J5_149 MDC_149
L150 E0L3_150 E1L3_150 E1L1_150 J14S_150 J14C_150 J5_150 MDC_150
L151 E0L3_151 E1L3_151 E1L1_151 J14S_151 J14C_151 J5_151 MDC_151
L152 E0L3_152 E1L3_152 E1L1_152 J14S_152 J14C_152 J5_152 MDC_152
L153 E0L3_153 E1L3_153 E1L1_153 J14S_153 J14C_153 J5_153 MDC_153
L154 E0L3_154 E1L3_154 E1L1_154 J14S_154 J14C_154 J5_154 MDC_154
L155 E0L3_155 E1L3_155 E1L1_155 J14S_155 J14C_155 J5_155 MDC_155
L156 E0L3_156 E1L3_156 E1L1_156 J14S_156 J14C_156 J5_156 MDC_156
L157 E0L3_157 E1L3_157 E1L1_157 J14S_157 J14C_157 J5_157 MDC_157
L158 E0L3_158 E1L3_158 E1L1_158 J14S_158 J14C_158 J5_158 MDC_158
L159 E0L3_159 E1L3_159 E1L1_159 J14S_159 J14C_159 J5_159 MDC_159
L160 E0L3_160 E1L3_160 E1L1_160 J14S_160 J14C_160 J5_160 MDC_160
L161 E0L3_161 E1L3_161 E1L1_161 J14S_161 J14C_161 J5_161 MDC_161
L162 E0L3_162 E1L3_162 E1L1_162 J14S_162 J14C_162 J5_162 MDC_162
L163 E0L3_163 E1L3_163 E1L1_163 J14S_163 J14C_163 J5_163 MDC_163
L164 E0L3_164 E1L3_164 E1L1_164 J14S_164 J14C_164 J5_164 MDC_164
L165 E0L3_165 E1L3_165 E1L1_165 J14S_165 J14C_165 J5_165 MDC_165
L166 E0L3_166 E1L3_166 E1L1_166 J14S_166 J14C_166 J5_166 MDC_166
L167 E0L3_167 E1L3_167 E1L1_167 J14S_167 J14C_167 J5_167 MDC_167
L168 E0L3_168 E1L3_168 E1L1_168 J14S_168 J14C_168 J5_168 MDC_168
L169 E0L3_169 E1L3_169 E1L1_169 J14S_169 J14C_169 J5_169 MDC_169
L170 E0L3_170 E1L3_170 E1L1_170 J14S_170 J14C_170 J5_170 MDC_170
L171 E0L3_171 E1L3_171 E1L1_171 J14S_171 J14C_171 J5_171 MDC_171
L172 E0L3_172 E1L3_172 E1L1_172 J14S_172 J14C_172 J5_172 MDC_172
L173 E0L3_173 E1L3_173 E1L1_173 J14S_173 J14C_173 J5_173 MDC_173
L174 E0L3_174 E1L3_174 E1L1_174 J14S_174 J14C_174 J5_174 MDC_174
L175 E0L3_175 E1L3_175 E1L1_175 J14S_175 J14C_175 J5_175 MDC_175
L176 E0L3_176 E1L3_176 E1L1_176 J14S_176 J14C_176 J5_176 MDC_176
L177 E0L3_177 E1L3_177 E1L1_177 J14S_177 J14C_177 J5_177 MDC_177
L178 E0L3_178 E1L3_178 E1L1_178 J14S_178 J14C_178 J5_178 MDC_178
L179 E0L3_179 E1L3_179 E1L1_179 J14S_179 J14C_179 J5_179 MDC_179
L180 E0L3_180 E1L3_180 E1L1_180 J14S_180 J14C_180 J5_180 MDC_180
L181 E0L3_181 E1L3_181 E1L1_181 J14S_181 J14C_181 J5_181 MDC_181
L182 E0L3_182 E1L3_182 E1L1_182 J14S_182 J14C_182 J5_182 MDC_182
L183 E0L3_183 E1L3_183 E1L1_183 J14S_183 J14C_183 J5_183 MDC_183
L184 E0L3_184 E1L3_184 E1L1_184 J14S_184 J14C_184 J5_184 MDC_184
L185 E0L3_185 E1L3_185 E1L1_185 J14S_185 J14C_185 J5_185 MDC_185
L186 E0L3_186 E1L3_186 E1L1_186 J14S_186 J14C_186 J5_186 MDC_186
L187 E0L3_187 E1L3_187 E1L1_187 J14S_187 J14C_187 J5_187 MDC_187
L188 E0L3_188 E1L3_188 E1L1_188 J14S_188 J14C_188 J5_188 MDC_188
L189 E0L3_189 E1L3_189 E1L1_189 J14S_189 J14C_189 J5_189 MDC_189
L190 E0L3_190 E1L3_190 E1L1_190 J14S_190 J14C_190 J5_190 MDC_190
L191 E0L3_191 E1L3_191 E1L1_191 J14S_191 J14C_191 J5_191 MDC_191
L192 E0L3_192 E1L3_192 E1L1_192 J14S_192 J14C_192 J5_192 MDC_192
L193 E0L3_193 E1L3_193 E1L1_193 J14S_193 J14C_193 J5_193 MDC_193
L194 E0L3_194 E1L3_194 E1L1_194 J14S_194 J14C_194 J5_194 MDC_194
L195 E0L3_195 E1L3_195 E1L1_195 J14S_195 J14C_195 J5_195 MDC_195
L196 E0L3_196 E1L3_196 E1L1_196 J14S_196 J14C_196 J5_196 MDC_196
L197 E0L3_197 E1L3_197 E1L1_197 J14S_197 J14C_197 J5_197 MDC_197
L198 E0L3_198 E1L3_198 E1L1_198 J14S_198 J14C_198 J5_198 MDC_198
L199 E0L3_199 E1L3_199 E1L1_199 J14S_199 J14C_199 J5_199 MDC_199
L200 E0L3_200 E1L3_200 E1L1_200 J14S_200 J14C_200 J5_200 MDC_200
L201 E0L3_201 E1L3_201 E1L1_201 J14S_201 J14C_201 J5_201 MDC_201
L202 E0L3_202 E1L3_202 E1L1_202 J14S_202 J14C_202 J5_202 MDC_202
L203 E0L3_203 E1L3_203 E1L1_203 J14S_203 J14C_203 J5_203 MDC_203
L204 E0L3_204 E1L3_204 E1L1_204 J14S_204 J14C_204 J5_204 MDC_204
L205 E0L3_205 E1L3_205 E1L1_205 J14S_205 J14C_205 J5_205 MDC_205
L206 E0L3_206 E1L3_206 E1L1_206 J14S_206 J14C_206 J5_206 MDC_206
L207 E0L3_207 E1L3_207 E1L1_207 J14S_207 J14C_207 J5_207 MDC_207
L208 E0L3_208 E1L3_208 E1L1_208 J14S_208 J14C_208 J5_208 MDC_208
L209 E0L3_209 E1L3_209 E1L1_209 J14S_209 J14C_209 J5_209 MDC_209
L210 E0L3_210 E1L3_210 E1L1_210 J14S_210 J14C_210 J5_210 MDC_210
L211 E0L3_211 E1L3_211 E1L1_211 J14S_211 J14C_211 J5_211 MDC_211
L212 E0L3_212 E1L3_212 E1L1_212 J14S_212 J14C_212 J5_212 MDC_212
L213 E0L3_213 E1L3_213 E1L1_213 J14S_213 J14C_213 J5_213 MDC_213
L214 E0L3_214 E1L3_214 E1L1_214 J14S_214 J14C_214 J5_214 MDC_214
L215 E0L3_215 E1L3_215 E1L1_215 J14S_215 J14C_215 J5_215 MDC_215
L216 E0L3_216 E1L3_216 E1L1_216 J14S_216 J14C_216 J5_216 MDC_216
L217 E0L3_217 E1L3_217 E1L1_217 J14S_217 J14C_217 J5_217 MDC_217
L218 E0L3_218 E1L3_218 E1L1_218 J14S_218 J14C_218 J5_218 MDC_218
L219 E0L3_219 E1L3_219 E1L1_219 J14S_219 J14C_219 J5_219 MDC_219
L220 E0L3_220 E1L3_220 E1L1_220 J14S_220 J14C_220 J5_220 MDC_220
L221 E0L3_221 E1L3_221 E1L1_221 J14S_221 J14C_221 J5_221 MDC_221
L222 E0L3_222 E1L3_222 E1L1_222 J14S_222 J14C_222 J5_222 MDC_222
L223 E0L3_223 E1L3_223 E1L1_223 J14S_223 J14C_223 J5_223 MDC_223
L224 E0L3_224 E1L3_224 E1L1_224 J14S_224 J14C_224 J5_224 MDC_224
L225 E0L3_225 E1L3_225 E1L1_225 J14S_225 J14C_225 J5_225 MDC_225
L226 E0L3_226 E1L3_226 E1L1_226 J14S_226 J14C_226 J5_226 MDC_226
L227 E0L3_227 E1L3_227 E1L1_227 J14S_227 J14C_227 J5_227 MDC_227
L228 E0L3_228 E1L3_228 E1L1_228 J14S_228 J14C_228 J5_228 MDC_228
L229 E0L3_229 E1L3_229 E1L1_229 J14S_229 J14C_229 J5_229 MDC_229
L230 E0L3_230 E1L3_230 E1L1_230 J14S_230 J14C_230 J5_230 MDC_230
L231 E0L3_231 E1L3_231 E1L1_231 J14S_231 J14C_231 J5_231 MDC_231
L232 E0L3_232 E1L3_232 E1L1_232 J14S_232 J14C_232 J5_232 MDC_232
L233 E0L3_233 E1L3_233 E1L1_233 J14S_233 J14C_233 J5_233 MDC_233
L234 E0L3_234 E1L3_234 E1L1_234 J14S_234 J14C_234 J5_234 MDC_234
L235 E0L3_235 E1L3_235 E1L1_235 J14S_235 J14C_235 J5_235 MDC_235
L236 E0L3_236 E1L3_236 E1L1_236 J14S_236 J14C_236 J5_236 MDC_236
L237 E0L3_237 E1L3_237 E1L1_237 J14S_237 J14C_237 J5_237 MDC_237
L238 E0L3_238 E1L3_238 E1L1_238 J14S_238 J14C_238 J5_238 MDC_238
L239 E0L3_239 E1L3_239 E1L1_239 J14S_239 J14C_239 J5_239 MDC_239
L240 E0L3_240 E1L3_240 E1L1_240 J14S_240 J14C_240 J5_240 MDC_240
L241 E0L3_241 E1L3_241 E1L1_241 J14S_241 J14C_241 J5_241 MDC_241
L242 E0L3_242 E1L3_242 E1L1_242 J14S_242 J14C_242 J5_242 MDC_242
L243 E0L3_243 E1L3_243 E1L1_243 J14S_243 J14C_243 J5_243 MDC_243
L244 E0L3_244 E1L3_244 E1L1_244 J14S_244 J14C_244 J5_244 MDC_244
L245 E0L3_245 E1L3_245 E1L1_245 J14S_245 J14C_245 J5_245 MDC_245
L246 E0L3_246 E1L3_246 E1L1_246 J14S_246 J14C_246 J5_246 MDC_246
L247 E0L3_247 E1L3_247 E1L1_247 J14S_247 J14C_247 J5_247 MDC_247
L248 E0L3_248 E1L3_248 E1L1_248 J14S_248 J14C_248 J5_248 MDC_248
L249 E0L3_249 E1L3_249 E1L1_249 J14S_249 J14C_249 J5_249 MDC_249
L250 E0L3_250 E1L3_250 E1L1_250 J14S_250 J14C_250 J5_250 MDC_250
L251 E0L3_251 E1L3_251 E1L1_251 J14S_251 J14C_251 J5_251 MDC_251
L252 E0L3_252 E1L3_252 E1L1_252 J14S_252 J14C_252 J5_252 MDC_252
L253 E0L3_253 E1L3_253 E1L1_253 J14S_253 J14C_253 J5_253 MDC_253
L254 E0L3_254 E1L3_254 E1L1_254 J14S_254 J14C_254 J5_254 MDC_254
L255 E0L3_255 E1L3_255 E1L1_255 J14S_255 J14C_255 J5_255 MDC_255
L256 E0L3_256 E1L3_256 E1L1_256 J14S_256 J14C_256 J5_256 MDC_256
L257 E0L3_257 E1L3_257 E1L1_257 J14S_257 J14C_257 J5_257 MDC_257
L258 E0L3_258 E1L3_258 E1L1_258 J14S_258 J14C_258 J5_258 MDC_258
L259 E0L3_259 E1L3_259 E1L1_259 J14S_259 J14C_259 J5_259 MDC_259
L260 E0L3_260 E1L3_260 E1L1_260 J14S_260 J14C_260 J5_260 MDC_260
L261 E0L3_261 E1L3_261 E1L1_261 J14S_261 J14C_261 J5_261 MDC_261
L262 E0L3_262 E1L3_262 E1L1_262 J14S_262 J14C_262 J5_262 MDC_262
L263 E0L3_263 E1L3_263 E1L1_263 J14S_263 J14C_263 J5_263 MDC_263
L264 E0L3_264 E1L3_264 E1L1_264 J14S_264 J14C_264 J5_264 MDC_264
L265 E0L3_265 E1L3_265 E1L1_265 J14S_265 J14C_265 J5_265 MDC_265
L266 E0L3_266 E1L3_266 E1L1_266 J14S_266 J14C_266 J5_266 MDC_266
L267 E0L3_267 E1L3_267 E1L1_267 J14S_267 J14C_267 J5_267 MDC_267
L268 E0L3_268 E1L3_268 E1L1_268 J14S_268 J14C_268 J5_268 MDC_268
L269 E0L3_269 E1L3_269 E1L1_269 J14S_269 J14C_269 J5_269 MDC_269
L270 E0L3_270 E1L3_270 E1L1_270 J14S_270 J14C_270 J5_270 MDC_270
L271 E0L3_271 E1L3_271 E1L1_271 J14S_271 J14C_271 J5_271 MDC_271
L272 E0L3_272 E1L3_272 E1L1_272 J14S_272 J14C_272 J5_272 MDC_272
L273 E0L3_273 E1L3_273 E1L1_273 J14S_273 J14C_273 J5_273 MDC_273
L274 E0L3_274 E1L3_274 E1L1_274 J14S_274 J14C_274 J5_274 MDC_274
L275 E0L3_275 E1L3_275 E1L1_275 J14S_275 J14C_275 J5_275 MDC_275
L276 E0L3_276 E1L3_276 E1L1_276 J14S_276 J14C_276 J5_276 MDC_276
L277 E0L3_277 E1L3_277 E1L1_277 J14S_277 J14C_277 J5_277 MDC_277
L278 E0L3_278 E1L3_278 E1L1_278 J14S_278 J14C_278 J5_278 MDC_278
L279 E0L3_279 E1L3_279 E1L1_279 J14S_279 J14C_279 J5_279 MDC_279
L280 E0L3_280 E1L3_280 E1L1_280 J14S_280 J14C_280 J5_280 MDC_280
L281 E0L3_281 E1L3_281 E1L1_281 J14S_281 J14C_281 J5_281 MDC_281
L282 E0L3_282 E1L3_282 E1L1_282 J14S_282 J14C_282 J5_282 MDC_282
L283 E0L3_283 E1L3_283 E1L1_283 J14S_283 J14C_283 J5_283 MDC_283
L284 E0L3_284 E1L3_284 E1L1_284 J14S_284 J14C_284 J5_284 MDC_284
L285 E0L3_285 E1L3_285 E1L1_285 J14S_285 J14C_285 J5_285 MDC_285
L286 E0L3_286 E1L3_286 E1L1_286 J14S_286 J14C_286 J5_286 MDC_286
L287 E0L3_287 E1L3_287 E1L1_287 J14S_287 J14C_287 J5_287 MDC_287
L288 E0L3_288 E1L3_288 E1L1_288 J14S_288 J14C_288 J5_288 MDC_288
L289 E0L3_289 E1L3_289 E1L1_289 J14S_289 J14C_289 J5_289 MDC_289
L290 E0L3_290 E1L3_290 E1L1_290 J14S_290 J14C_290 J5_290 MDC_290
L291 E0L3_291 E1L3_291 E1L1_291 J14S_291 J14C_291 J5_291 MDC_291
L292 E0L3_292 E1L3_292 E1L1_292 J14S_292 J14C_292 J5_292 MDC_292
L293 E0L3_293 E1L3_293 E1L1_293 J14S_293 J14C_293 J5_293 MDC_293
L294 E0L3_294 E1L3_294 E1L1_294 J14S_294 J14C_294 J5_294 MDC_294
L295 E0L3_295 E1L3_295 E1L1_295 J14S_295 J14C_295 J5_295 MDC_295
L296 E0L3_296 E1L3_296 E1L1_296 J14S_296 J14C_296 J5_296 MDC_296
L297 E0L3_297 E1L3_297 E1L1_297 J14S_297 J14C_297 J5_297 MDC_297
L298 E0L3_298 E1L3_298 E1L1_298 J14S_298 J14C_298 J5_298 MDC_298
L299 E0L3_299 E1L3_299 E1L1_299 J14S_299 J14C_299 J5_299 MDC_299
L300 E0L3_300 E1L3_300 E1L1_300 J14S_300 J14C_300 J5_300 MDC_300
L301 E0L3_301 E1L3_301 E1L1_301 J14S_301 J14C_301 J5_301 MDC_301
L302 E0L3_302 E1L3_302 E1L1_302 J14S_302 J14C_302 J5_302 MDC_302
L303 E0L3_303 E1L3_303 E1L1_303 J14S_303 J14C_303 J5_303 MDC_303
L304 E0L3_304 E1L3_304 E1L1_304 J14S_304 J14C_304 J5_304 MDC_304
L305 E0L3_305 E1L3_305 E1L1_305 J14S_305 J14C_305 J5_305 MDC_305
L306 E0L3_306 E1L3_306 E1L1_306 J14S_306 J14C_306 J5_306 MDC_306
L307 E0L3_307 E1L3_307 E1L1_307 J14S_307 J14C_307 J5_307 MDC_307
L308 E0L3_308 E1L3_308 E1L1_308 J14S_308 J14C_308 J5_308 MDC_308
L309 E0L3_309 E1L3_309 E1L1_309 J14S_309 J14C_309 J5_309 MDC_309
L310 E0L3_310 E1L3_310 E1L1_310 J14S_310 J14C_310 J5_310 MDC_310
L311 E0L3_311 E1L3_311 E1L1_311 J14S_311 J14C_311 J5_311 MDC_311
L312 E0L3_312 E1L3_312 E1L1_312 J14S_312 J14C_312 J5_312 MDC_312
L313 E0L3_313 E1L3_313 E1L1_313 J14S_313 J14C_313 J5_313 MDC_313
L314 E0L3_314 E1L3_314 E1L1_314 J14S_314 J14C_314 J5_314 MDC_314
L315 E0L3_315 E1L3_315 E1L1_315 J14S_315 J14C_315 J5_315 MDC_315
L316 E0L3_316 E1L3_316 E1L1_316 J14S_316 J14C_316 J5_316 MDC_316
L317 E0L3_317 E1L3_317 E1L1_317 J14S_317 J14C_317 J5_317 MDC_317
L318 E0L3_318 E1L3_318 E1L1_318 J14S_318 J14C_318 J5_318 MDC_318
L319 E0L3_319 E1L3_319 E1L1_319 J14S_319 J14C_319 J5_319 MDC_319
L320 E0L3_320 E1L3_320 E1L1_320 J14S_320 J14C_320 J5_320 MDC_320
L321 E0L3_321 E1L3_321 E1L1_321 J14S_321 J14C_321 J5_321 MDC_321
L322 E0L3_322 E1L3_322 E1L1_322 J14S_322 J14C_322 J5_322 MDC_322
L323 E0L3_323 E1L3_323 E1L1_323 J14S_323 J14C_323 J5_323 MDC_323
L324 E0L3_324 E1L3_324 E1L1_324 J14S_324 J14C_324 J5_324 MDC_324
L325 E0L3_325 E1L3_325 E1L1_325 J14S_325 J14C_325 J5_325 MDC_325
L326 E0L3_326 E1L3_326 E1L1_326 J14S_326 J14C_326 J5_326 MDC_326
L327 E0L3_327 E1L3_327 E1L1_327 J14S_327 J14C_327 J5_327 MDC_327
L328 E0L3_328 E1L3_328 E1L1_328 J14S_328 J14C_328 J5_328 MDC_328
L329 E0L3_329 E1L3_329 E1L1_329 J14S_329 J14C_329 J5_329 MDC_329
L330 E0L3_330 E1L3_330 E1L1_330 J14S_330 J14C_330 J5_330 MDC_330
L331 E0L3_331 E1L3_331 E1L1_331 J14S_331 J14C_331 J5_331 MDC_331
L332 E0L3_332 E1L3_332 E1L1_332 J14S_332 J14C_332 J5_332 MDC_332
L333 E0L3_333 E1L3_333 E1L1_333 J14S_333 J14C_333 J5_333 MDC_333
L334 E0L3_334 E1L3_334 E1L1_334 J14S_334 J14C_334 J5_334 MDC_334
L335 E0L3_335 E1L3_335 E1L1_335 J14S_335 J14C_335 J5_335 MDC_335
L336 E0L3_336 E1L3_336 E1L1_336 J14S_336 J14C_336 J5_336 MDC_336
L337 E0L3_337 E1L3_337 E1L1_337 J14S_337 J14C_337 J5_337 MDC_337
L338 E0L3_338 E1L3_338 E1L1_338 J14S_338 J14C_338 J5_338 MDC_338
L339 E0L3_339 E1L3_339 E1L1_339 J14S_339 J14C_339 J5_339 MDC_339
L340 E0L3_340 E1L3_340 E1L1_340 J14S_340 J14C_340 J5_340 MDC_340
L341 E0L3_341 E1L3_341 E1L1_341 J14S_341 J14C_341 J5_341 MDC_341
L342 E0L3_342 E1L3_342 E1L1_342 J14S_342 J14C_342 J5_342 MDC_342
L343 E0L3_343 E1L3_343 E1L1_343 J14S_343 J14C_343 J5_343 MDC_343
L344 E0L3_344 E1L3_344 E1L1_344 J14S_344 J14C_344 J5_344 MDC_344
L345 E0L3_345 E1L3_345 E1L1_345 J14S_345 J14C_345 J5_345 MDC_345
L346 E0L3_346 E1L3_346 E1L1_346 J14S_346 J14C_346 J5_346 MDC_346
L347 E0L3_347 E1L3_347 E1L1_347 J14S_347 J14C_347 J5_347 MDC_347
L348 E0L3_348 E1L3_348 E1L1_348 J14S_348 J14C_348 J5_348 MDC_348
L349 E0L3_349 E1L3_349 E1L1_349 J14S_349 J14C_349 J5_349 MDC_349
L350 E0L3_350 E1L3_350 E1L1_350 J14S_350 J14C_350 J5_350 MDC_350
L351 E0L3_351 E1L3_351 E1L1_351 J14S_351 J14C_351 J5_351 MDC_351
L352 E0L3_352 E1L3_352 E1L1_352 J14S_352 J14C_352 J5_352 MDC_352
L353 E0L3_353 E1L3_353 E1L1_353 J14S_353 J14C_353 J5_353 MDC_353
L354 E0L3_354 E1L3_354 E1L1_354 J14S_354 J14C_354 J5_354 MDC_354
L355 E0L3_355 E1L3_355 E1L1_355 J14S_355 J14C_355 J5_355 MDC_355
L356 E0L3_356 E1L3_356 E1L1_356 J14S_356 J14C_356 J5_356 MDC_356
L357 E0L3_357 E1L3_357 E1L1_357 J14S_357 J14C_357 J5_357 MDC_357
L358 E0L3_358 E1L3_358 E1L1_358 J14S_358 J14C_358 J5_358 MDC_358
L359 E0L3_359 E1L3_359 E1L1_359 J14S_359 J14C_359 J5_359 MDC_359

-------------

J14: Meteor Shower and Cluster Catalog

Orbit Data set SNMv3 (temporal loacal storage)

----------------

Reference
SonotaCo (2009). “A meteor shower catalog based on video observations in 2007–2008”. WGN, Journal of the International Meteor Organization, 37:2, 55–62.

SonotaCo (2016). “Observation error propagation on video meteor orbit determination”. WGN, Journal of the International Meteor Organization, 44:2, 42–45.

SonotaCo (2017). “Exhaustive error computation on 3 or more simultaneous meteor observations”. WGN, Journal of the International Meteor Organization, 45:5, 95–97.

SonotaCo, T. Masuzawa, T. Sekiguchi, T. Miyoshi, Y. Fujiwara, K. Maeda, S. Uehara (2021): "SNMv3: A Meteor Data Set for Meteor Shower Analysis" WGN, the Journal of the IMO, 49:3,64-70

SonotaCo, S. Uehara, T. Sekiguchi, Y. Fujiwara, K. Maeda, M. Ueda(2021): "J14: A Meteor Shower and Cluster Catalog" WGN, the Journal of the IMO 49:4,76-97